Kiểm tra thông tin rao bán bất động sản trên mạng xã hội

CHÂU NỮ |

(QNO) - Trước những thông tin về giao dịch, rao bán sản phẩm bất động sản trên mạng xã hội các dự án khu dân cư đông bắc TP.Hội An (giai đoạn 2), khu phố chợ Chiên Đàn (Phú Ninh), khu dân cư phố chợ Trường Xuân (Tam Kỳ), ngày 2.6, UBND tỉnh ban hành Công văn 3304, nêu rõ: "Các dự án nêu trên chưa đủ điều kiện để thực hiện các giao dịch và chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật".

UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên - môi trường, UBND các huyện, thành phố: Phú Ninh, Tam Kỳ, Hội An và các sở, ngành liên quan kiểm tra, rà soát thông tin và làm việc với từng chủ đầu tư dự án cụ thể để chấn chỉnh và thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng cho mọi tổ chức, cá nhân được biết.

Trường hợp có sai phạm phải xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu UBND tỉnh xử lý theo đúng quy định; báo cáo kết quả cho UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo. Trường hợp cần thiết, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo thanh tra, thu hồi dự án hoặc chỉ đạo điều tra để xử lý các sai phạm (nếu có) theo đúng quy định. Đối với các chủ đầu tư có sai phạm lớn, đề xuất UBND tỉnh xem xét, không cho tham gia các hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh.

TAGS

Dự án Khu phố chợ Chiên Đàn chưa đủ điều kiện huy động vốn và chào bán

TÂM ĐAN |

(QNO) - Ngày 10.5, UBND huyện Phú Ninh ban hành Công văn số 430 gửi Công ty CP Địa ốc Newland Quảng Nam và đơn vị liên quan về việc cảnh báo, ngăn chặn các thông tin sai quy định tại dự án Khu phố chợ Chiên Đàn.