Kiện toàn Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp Quảng Nam

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - Ngày 22/11, UBND tỉnh ban hành Quyết định 3169 kiện toàn Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp Quảng Nam.

Theo quyết định, Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp Quảng Nam do ông Nguyễn Hồng Quang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; bà Phan Thị Thanh Thảo - Phó Giám đốc Sở Tài chính làm Phó Trưởng ban Thường trực và 7 thành viên.

Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp Quảng Nam có nhiệm vụ chỉ đạo và tổ chức thực hiện sắp xếp, chuyển đổi, cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập theo lộ trình của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; được làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải tán khi hoàn thành nhiệm vụ.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính làm cơ quan thường trực của ban, chịu trách nhiệm ban hành quyết định thành lập tổ giúp việc gồm cán bộ nghiệp vụ, chuyên môn của các sở, ngành liên quan.

TAGS