Lấy ý kiến về xã hội hóa đầu tư

T.D |

(QNO) - Ngày 5.1, Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh phối hợp Sở KH&ĐT mở 2 phiên hội nghị (buổi sáng tại Điện Bàn và chiều tại Tam Kỳ) lấy ý kiến các địa phương về cơ chế, chính sách, giải pháp đẩy mạnh xã hội hóa trong một số lĩnh vực đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025.

.
Hội nghị lấy ý kiến tổ chức tại Điện Bàn sáng 5.1. Ảnh: T.D

Theo thống kê, đã có 43 dự án xã hội hóa (y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, du lịch...) với tổng vốn đầu tư 5.325 tỷ đồng trong vòng 12 năm (2008 - 2020). So với nhu cầu, tiềm lực việc thu hút này chưa tương xứng. Chính quyền Quảng Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh thu hút xã hội hóa đầu tư, mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các hình thức đầu tư, đáp ứng nhu cầu phát triển và hiện đại hóa. UBND tỉnh sẽ trình HĐND tỉnh xem xét thông qua cơ chế, chính sách này tại Kỳ họp thứ 5 (dự kiến tổ chức ngày 12.1).

Theo ông Nguyễn Đức - Trưởng ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh, thông qua các hội nghị này, cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra sẽ tổng hợp các ý kiến đóng góp để có thể điều chỉnh, sửa đổi, thêm cơ sở trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định ban hành những cơ chế sát với thực tiễn và phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành. 

TAGS