Nam Giang hướng đến năm 2023

T.C.TÚ |

(PRX) - Năm 2022, huyện Nam Giang đã đạt và vượt 18/18 chỉ tiêu (12 chỉ tiêu vượt) về kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng. Đây là động lực, là bước tạo đà quan trọng để địa phương triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ, mục tiêu cho năm 2023.

Một góc thị trấn Thạnh Mỹ hôm nay.
Một góc thị trấn Thạnh Mỹ hôm nay.

Bức tranh sáng 

Ông A Viết Sơn - Chủ tịch UBND huyện Nam Giang cho biết, tình hình kinh tế - xã hội năm qua trên địa bàn huyện cơ bản ổn định. Sản xuất nông, lâm nghiệp có những chuyển biến tích cực; thu, chi ngân sách nhà nước đảm bảo; giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng tăng; văn hóa - xã hội được quan tâm.

An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới, chủ quyền quốc gia được giữ vững. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương, an ninh trật tự đảm bảo. Công tác phòng, chống dịch được tập trung. Việc củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý tại các phòng, ban và cơ sở được quan tâm.

Điển hình trên lĩnh vực kinh tế, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2022 đạt 305,01 tỷ đồng, bằng 102,72% kế hoạch. Hỗ trợ người dân trồng rừng gỗ lớn nhằm nâng cao thu nhập góp phần xây dựng nông thôn mới tại các xã, thị trấn với tổng diện tích 669 ha (55,75 ha/xã) từ nguồn ngân sách huyện.

Trong xây dựng nông thôn mới, các tiêu chí đạt xã nông thôn mới trên địa bàn huyện đạt được145 tiêu chí (trung bình 13,18 tiêu chí/xã). Về thu ngân sách Nhà nước, tổng thu nội địa tỉnh giao đạt 526 tỷ đồng (đạt 229,46% dự toán); thu nội địa ngân sách huyện, xã được hưởng là 457 tỷ đồng (đạt 231,22% dự toán). 

Nhiều mô hình chăn nuôi mang lại kết quả khả quan.
Nhiều mô hình chăn nuôi mang lại kết quả khả quan.

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, huyện đã kịp thời triển khai các chế độ, chính sách, an sinh, xã hội đến người dân. Đơn cử, dịp Tết Nguyên đán xuân Nhâm Dần 2022, UBND huyện đã tổ chức chăm lo an sinh xã hội, trợ cấp quà tết cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, trẻ em và nhân dân với tổng 4.429 suất quà, tổng kinh phí gần 1,5 tỷ đồng và hỗ trợ 69.630kg gạo.

Trong năm, Nam Giang đã triển khai xây dựng hoàn thành 28/28 nhà ở cho người có công cách mạng; giảm được 473 hộ nghèo (tỉnh giao giảm 390 hộ nghèo). Ngành y tế triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trên các lĩnh vực theo tiến độ kế hoạch.

Cơ sở vật chất, mạng lưới trường lớp, đội ngũ toàn ngành giáo dục - đào tạo ổn định; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia chiếm 66,7%. Huyện tổ chức thành công lễ hội “Âm vang cồng chiêng - năm 2022”; tham gia Ngày hội giao lưu văn hoá, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III tại tỉnh Điện Biên. 

Đột phá năm 2023

Ông A Viết Sơn cho biết, năm 2023 huyện sẽ tập trung chỉ đạo sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, thực hiện lồng ghép có hiệu quả các chương trình, chính sách của các cấp.

Nam Giang bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa bản địa để phục vụ phát triển du lịch - dịch vụ.
Nam Giang bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa bản địa để phục vụ phát triển du lịch - dịch vụ.

Tăng cường quản lý nguồn thu, nhiệm vụ chi gắn với quản lý tốt việc phân bổ nguồn lực hợp lý, ưu tiên cho đầu tư phát triển, an sinh xã hội. Chú trọng thực hiện các biện pháp về quản lý tài nguyên đất đai, lâm, khoáng sản gắn với thực hiện tốt quy hoạch, kế hoạch quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên phục vụ cho phát triển kinh tế- xã hội.

Đẩy mạnh các phong trào văn hóa, thể dục, thể thao trong nhân dân và chú trọng công tác bảo tồn, phát huy các giá trị bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn; đảm bảo quốc phòng - an ninh...

Để thực hiện đảm bảo mục tiêu đặt ra, Nam Giang đã có những giải pháp cụ thể. Trước hết, phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, con vật nuôi, gần nhất là vụ đông xuân.

 

Tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện phát triển sản xuất, các chương trình, chính sách, dự án thuộc lĩnh vực nông, lâm nghiệp. Trong đó, tập trung thực hiện chương trình OCOP gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới; chú trọng kế hoạch trồng rừng gỗ lớn, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị bao tiêu sản phẩm đầu ra cho người dân.

Triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp về quản lý, bảo vệ tài nguyên lâm, khoáng sản mà nhất là tại khu vực thuộc Vườn quốc gia Sông Thanh, vùng giáp ranh với các huyện Tây Giang, Phước Sơn, Nông Sơn và Quế Sơn.

Địa phương còn tập trung chỉ đạo các biện pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình chuyển tiếp và chủ động xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023. Triển khai thực hiện mục tiêu dạy học, ổn định hệ thống trường lớp, tăng cường nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên theo hướng chuẩn hóa và thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông mới.

Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chương trình, dự án xóa đói giảm nghèo để đem lại hiệu quả cao; chăm lo an sinh xã hội, thực hiện tốt các chính sách xã hội như đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công, gia đình liệt sỹ, đối tượng bảo trợ xã hội. Chăm lo đào tạo nghề, việc làm cho con em gia đình chính sách...

Huyện cũng chú trọng nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của chính quyền các cấp gắn với đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính; hoàn thành công tác thanh tra, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Tăng cường công tác quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Xây dựng chính phủ số, đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công gắn với cải cách hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp. Chỉ đạo hoàn thành lắp đặt đầu tư hệ thống Truyền hình trực tuyến theo Đề án số 02 ngày 14/12/2020 của UBND huyện về việc phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số huyện Nam Giang giai đoạn 2021-2025...

Năm 2023, huyện Nam Giang đặt ra các chỉ tiêu chủ yếu, phấn đấu đạt tổng giá trị sản xuất ngành nông - lâm nghiệp, thủy sản 314,6 tỷ đồng; công nghiệp - xây dựng 3.270 tỷ đồng; dịch vụ - thương mại 601 tỷ đồng.

Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm 6.015ha; trồng rừng đạt 276ha. Tổng thu nội địa trên địa bàn 329 tỷ đồng; chi ngân sách huyện, xã 619,896 tỷ đồng. Giảm 390 hộ nghèo, tương ứng giảm tỷ lệ 5,39%.

Xây dựng mới 1 trường đạt chuẩn quốc gia. Công nhận mới 1 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Tỷ lệ thôn đạt tiêu chuẩn thôn văn hóa 94%; dân số tham gia bảo hiểm y tế 100%. Tỷ lệ xử lý chất thải đạt 80%; riêng chất thải rắn y tế là 100%...

TAGS