Nâng cao hiệu quả phòng chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh

CHÂU NỮ |

(QNO) - Ngày 9.5, UBND tỉnh ban hành Công văn 2674 yêu cầu Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành liên quan và UBND cấp huyện tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh.

UBND tỉnh yêu cầu chấn chỉnh kịp thời đối với cơ quan, đơn vị có biểu hiện lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định, chỉ đạo về phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Đồng thời xử lý nghiêm người lao động tại cơ sở sản xuất kinh doanh và người đến mua sắm tại chợ, trung tâm thương mại, siêu thị vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Cạnh đó, Sở Công Thương và các sở, ngành, địa phương bảo đảm cung cấp đủ các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu của nhân dân theo từng cấp độ diễn biến của dịch bệnh; phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm quy định trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Đôn đốc cơ sở sản xuất kinh doanh thường xuyên tự đánh giá việc thực hiện các yêu cầu, biện pháp phòng chống dịch; đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng và hướng dẫn phòng chống; đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động.

TAGS