Ngành thuế thu ngân sách tháng 1 đạt hơn 3.218 tỷ đồng

VĂN DŨNG |

Cục Thuế tỉnh cho biết, sau một tháng triển khai thực hiện thu ngân sách nhà nước, đến ngày 31.1.2021, ngành thuế đã thu được 3.218,7 tỷ đồng, đạt 20% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng gần 65% so với số thu tháng 1.2020. Đây là kết quả đáng mừng, khởi đầu thuận lợi cho một năm thu ngân sách được dự báo là tiếp tục gặp nhiều khó khăn.

Theo Cục Thuế, đóng góp nhiều vào ngân sách trong tháng 1.2021 phải kể đến lĩnh vực kinh tế ngoài nhà nước, chiếm đến 73,6% trong tổng thu (số tuyệt đối 2.369,6/3.218,7 tỷ đồng); trong đó Tập đoàn Ô tô Chu Lai - Trường Hải đóng vào ngân sách nhà nước gần 2.190 tỷ đồng, các nhà mày thủy điện đóng gần 80 tỷ đồng. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp có số nộp ngân sách tăng trưởng so cùng kỳ năm trước, như Công ty CP Đạt Phương nộp 26 tỷ đồng; Công ty TNHH Number one Chu Lai nộp 12,6 tỷ đồng; Công ty CP Kính nổi Chu Lai – INDEVCO nộp 5 tỷ đồng...

TAGS