Nghiệm thu đề án khuyến công quốc gia tại cơ sở cơ khí ở Nông Sơn

TÂM LÊ - MINH THÔNG |

(QNO) - Ngày 14.10, Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại Quảng Nam nghiệm thu Đề án khuyến công quốc gia năm 2021 “Hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến trong sản xuất cơ khí” tại cơ sở Lâm Anh Quốc (xã Quế Trung, Nông Sơn).

Nghiệm thu máy cán tôn 2 tầng tại cơ sở Lâm Anh Quốc (xã Quế Trung, huyện Nông Sơn). Ảnh: LÊ THÔNG
Nghiệm thu máy cán tôn 2 tầng tại cơ sở Lâm Anh Quốc (xã Quế Trung, Nông Sơn). Ảnh: LÊ THÔNG

Từ nguồn vốn sự nghiệp khuyến công quốc gia năm 2021, Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại Quảng Nam hỗ trợ 300 triệu đồng cho cơ sở kinh doanh Lâm Anh Quốc mua máy cán tôn 2 tầng 11 sóng và 13 sóng lafond kèm chấn vòm với tổng giá trị 655 triệu đồng.

Sau khi đưa máy cán tôn vào sản xuất thì chi phí sản xuất giảm, giá thành sản phẩm giảm; chất lượng sản phẩm, tính thẩm mỹ được nâng lên. Đến nay, cơ sở kinh doanh Lâm Anh Quốc tạo việc làm cho 5 lao động tại địa phương với mức thu nhập bình quân 6 triệu đồng/người/tháng.

Việc triển khai đề án khuyến công các cấp góp phần hỗ trợ cơ sở sản xuất kinh doanh ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất, nâng cao năng suất, tạo việc làm cho lao động tại địa phương; góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo.

TAGS