Nhiều kiến nghị của doanh nghiệp chậm được xử lý

AN BÌNH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở ngành, địa phương liên quan xử lý kiến nghị của doanh nghiệp theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại các buổi tiếp doanh nghiệp định kỳ, nhằm tháo gỡ, tạo điều kiện cho phát triển sản xuất kinh doanh.

UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm các nội dung theo tổng hợp tại phụ lục đính kèm Công văn số 1153 (ngày 25.6.2021) của Sở Kế hoạch và đầu tư; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20.7.2021.

Sở Kế hoạch và đầu tư rà soát kết quả các địa phương, đơn vị thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp tại các thông báo tiếp doanh nghiệp định kỳ từ năm 2019 đến nay; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh nội dung đã giải quyết, các nội dung còn tồn tại chưa giải quyết, nêu rõ lý do và đề xuất tham mưu UBND tỉnh hướng xử lý.

Sở Nội vụ phối hợp với Sở Kế hoạch và đầu tư tổng hợp, tham mưu đề xuất biện pháp xử lý đối với thủ trưởng, tập thể đơn vị, địa phương chậm, chưa, không thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.

TAGS