Tây Giang tiêu hủy 18 con heo bị lở mồm long móng

HIỀN THÚY |

(QNO) - Ngay sau khi nhận tin báo của người dân về nguy cơ xảy ra dịch bệnh lở mồm long móng (LMLM) trên đàn gia súc, Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Tây Giang phối hợp với Phòng NN&PTNT và UBND các xã Lăng, A Vương tiến hành kiểm tra, xác minh tình hình dịch bệnh tại địa bàn 2 xã này.

Qua kiểm tra, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh huyện Tây Giang đã tiến hành tiêu hủy 9 con heo ở thôn Aró (xã Lăng) và 9 con heo ở thôn Xà Ơi 3 (xã A Vương) bị nhiễm bệnh LMLM. Theo tìm hiểu, nguyên nhân xuất hiện bệnh LMLM tại 2 địa bàn này là do việc buôn bán, vận chuyển gia súc chưa được quản lý chặt chẽ, hầu hết số heo phát hiện bệnh mới được mua từ đồng bằng.

Trước tình hình trên, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh huyện Tây Giang thành lập tổ chốt chặn tại thôn Xà Ơi 1 (xã A Vương) và xã Dang nhằm kiểm soát gia súc, gia cầm nhập vào địa bàn huyện. Bố trí lực lượng xuống cơ sở giám sát dịch bệnh trên đàn gia súc; phối hợp với các ngành, địa phương tổ chức tốt công tác phòng chống dịch LMLM.

Hiện tổ chốt chặn trực 24/24 giờ. Gia súc, gia cầm nhập vào địa bàn huyện phải đảm bảo giấy kiểm dịch động vật và kiểm soát giết mổ của cơ quan thú y. Tổ chốt chặn còn vận động tuyên truyền các hộ dân buôn bán gia súc, gia cầm ký bản cam kết tuyệt đối không bán gia súc, gia cầm bị nhiễm bệnh; cam kết khi nhập bán gia súc, gia cầm phải có giấy phép chứng minh nguồn gốc. 

HIỀN THÚY