Núi Thành chống thất thu thuế trong chuyển nhượng bất động sản

VĂN PHIN |

(QNO) - Chiều 21.4, UBND huyện Núi Thành họp triển khai công tác chống thất thu thuế trong hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

Núi Thành họp chống thất thu thuế. Ảnh: VĂN PHIN
UBND huyện Núi Thành họp triển khai chống thất thu thuế trong chuyển nhượng bất động sản. Ảnh: VĂN PHIN

Đến ngày 15.4.2022, Chi cục Thuế Núi Thành hướng dẫn cho 210 trường hợp chuyển nhượng bất động sản khai giá thấp không đúng với giá thị trường khai bổ sung lại hồ sơ.

Trên cơ sở giá hợp đồng là 74 tỷ đồng và giá UBND tỉnh quy định là 68 tỷ đồng, giá cam kết khai lại là 150 tỷ đồng. Qua đó làm tăng thuế thu nhập cá nhân lên 1,15 tỷ đồng và lệ phí trước bạ tăng 230 triệu đồng. Nhờ vậy, thuế thu nhập cá nhân tính đến ngày 15.4.2022 thu hơn 6,49 tỷ đồng, tăng 99,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, Chi cục Thuế huyện mới chỉ dừng lại ở mức độ đấu tranh và hướng dẫn người nộp thuế kê khai lại so với hồ sơ kê khai ban đầu; chưa thực hiện công tác xác minh, điều tra các giao dịch đáng ngờ, có dấu hiệu khai thấp giá để trốn nghĩa vụ thuế.

Tại cuộc họp, UBND huyện Núi Thành triển khai các giải pháp cụ thể nhằm chống thất thu thuế trong hoạt động chuyển nhượng bất động sản; giao Chi cục Thuế huyện làm đầu mối tổng hợp, đề xuất UBND huyện chỉ đạo công tác này đạt hiệu quả.

TAGS