Núi Thành phát triển đô thị gắn với nông thôn mới

VĂN PHIN |

Năm nay, huyện Núi Thành tiếp tục đầu tư xây dựng và phát triển đô thị gắn với xây dựng nông thôn mới theo tinh thần Nghị quyết của HĐND huyện khóa XII “về điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị Núi Thành giai đoạn đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030”.

Huyện Núi Thành đầu tư cho phát triển đô thị. Ảnh: VIỆT NGUYỄN
Huyện Núi Thành đầu tư cho phát triển đô thị. Ảnh: VIỆT NGUYỄN

Đến nay, huyện Núi Thành cơ bản đảm bảo các tiêu chí đô thị loại IV. Bộ Xây dựng cũng đã thẩm tra và đang xem xét công nhận thị trấn Núi Thành mở rộng (đô thị loại IV Núi Thành). Trên cơ sở đó huyện Núi Thành sẽ thực hiện các thủ tục đề nghị thành lập đơn vị hành chính thị xã vào năm 2023.

Ông Trần Hồng Dương - Trưởng phòng Kinh tế và hạ tầng huyện cho biết, năm 2022, cùng với việc thành lập Tổ giúp việc xây dựng đề án thị xã Núi Thành, UBND huyện đề ra nhiều giải pháp cụ thể tiếp tục đầu tư xây dựng đô thị Núi Thành trở thành thị xã phát triển theo hướng hiện đại và đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới.

Theo đó, huyện thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát triển đô thị, tập trung hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị, lập quy hoạch; theo dõi, thực hiện lập đề án nâng loại đô thị Núi Thành.

Rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Núi Thành phù hợp với quy hoạch phát triển vùng, quy hoạch tỉnh, kết nối phù hợp với quy hoạch Khu kinh tế mở Chu Lai.

Tiến hành quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các tuyến đường vành đai; rà soát quy hoạch, đề xuất đầu tư xây dựng các khu dân cư, khu tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng các dự án phát triển kinh tế - xã hội và đáp ứng nhu cầu đất ở của nhân dân.

Huyện phối hợp lập quy hoạch khu đô thị Chu Lai; thi tuyển ý tưởng quy hoạch đô thị Tam Giang và một số địa phương; quy hoạch và đầu tư dự án đối với khu vực giao nhau giữa đường Võ Chí Công và đường Quang Trung (thị trấn Núi Thành) đến đầu cầu Tam Giang…

Trước mắt, Núi Thành tập trung đẩy nhanh việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, thực hiện các công trình tạo động lực cho phát triển đô thị như xây dựng đường Lý Thường Kiệt, đường Quang Trung (thị trấn Núi Thành), cầu Tam Giang, đường trục chính khu dân cư số 1, khu tái định cư khối 2 (thị trấn Núi Thành), khu tái định cư Hòa An, khu tái định cư số 1 đô thị Núi Thành…

Cùng với đó, huyện tiếp tục đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng các tuyến đường trọng điểm do trung ương, tỉnh đầu tư trên bàn huyện.

Huyện Núi Thành đầu tư phát triển đô thị gắn với xây dựng nông thôn mới. Giai đoạn 2022 - 2023, huyện tiếp tục đầu tư vào các xã điểm nông thôn mới, nâng chuẩn đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới.

Thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn nông thôn, phát triển sản xuất, kinh doanh trong nông nghiệp theo chuỗi giá trị; gắn sản xuất nông nghiệp với công nghiệp chế biến, dịch vụ và chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” - OCOP; rà soát điều chỉnh quy hoạch sản xuất nông nghiệp, đảm bảo phát huy lợi thế và tạo vùng nguyên liệu bền vững cho công nghiệp chế biến nông sản.

Đồng thời xây dựng thương hiệu nông sản, thủy sản, góp phần đầu tư xây dựng, phát triển đô thị Núi Thành trở thành thị xã phát triển theo hướng hiện đại và đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2023.

TAGS