Phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022

T.D |

Chiều 23.6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang chủ trì phiên họp đánh giá tiến độ giải ngân của các ban quản lý đầu tư chuyên ngành.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang chủ trì phiên họp và chất vấn các ban quản lý chuyên ngành về tiến độ giải ngân
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang chủ trì phiên họp và chất vấn các ban quản lý chuyên ngành về tiến độ giải ngân

Theo số liệu tổng hợp giải ngân Kho bạc Nhà nước cung cấp, tính đến ngày 22.6.2022, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã giải ngân 125,425/493,038 tỷ đồng, đạt 25,4%; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông giải ngân đạt 19%, với 286,869/1.507,07 tỷ đồng; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn giải ngân 63,626/230,296 tỷ đồng, đạt 27,6%. Tỷ lệ giải ngân của các ban quản lý đầu tư chuyên ngành này thấp hơn so với bình quân giải ngân toàn tỉnh (29,9%).

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang, các ban quản lý chuyên ngành phải đẩy nhanh thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, chủ động rà soát, báo cáo các vướng mắc trong quá trình giải ngân.

Chính quyền sẽ kiên quyết điều chuyển kế hoạch vốn năm 2022 của các chương trình, dự án giải ngân thấp để bổ sung vốn các dự án có hồ sơ giải ngân ngay khi kế hoạch vốn được bổ sung. Phấn đấu đạt mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022.

Cụ thể, đến hết ngày 30.9.2022 đạt hơn 60%, đến 31.12.2022 đạt hơn 90% (riêng kế hoạch vốn năm 2021 được cấp thẩm quyền cho kéo dài thời hạn giải ngân sang năm 2022 phải đạt 100%) và đến hết ngày 31.1.2023 sẽ phải giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022.

TAGS