Quỹ đầu tư phát triển Quảng Nam bảo toàn vốn nhà nước

T.D |

(QNO) - Tại cuộc giám sát của Ban Kinh tế & ngân sách HĐND tỉnh vào chiều nay 10/11, Quỹ đầu tư phát triển Quảng Nam công bố đã bảo toàn vốn nhà nước do quỹ này quản lý.

Vòng quay vốn ngân sách giải ngân hoạt động cho vay, đầu tư bình quân đạt
Quang cảnh cuộc giám sát Quỹ đầu tư phát triển Quảng Nam. Ảnh: T.D

Tổng doanh thu của Quỹ đầu tư phát triển Quảng Nam ước thực hiện đến 31/12/2022 khoảng 47,6 tỷ đồng, tăng 4,6 tỷ đồng và vượt 11% so kế hoạch, bao gồm: thu lãi cho vay hơn 30 tỷ đồng, thu phí ủy thác hơn 3,9 tỷ đồng và thu từ đầu tư tài chính khác hơn 13,6 tỷ đồng. Tổng chi phí hoạt động của quỹ khoảng 21,3 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế dự kiến khoảng 26,2 tỷ đồng, vượt 20% kế hoạch.

Theo thống kê, hơn 10 năm hoạt động, đến nay, tổng nguồn vốn của Quỹ đầu tư phát triển Quảng Nam đạt hơn 800 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần vốn nhà nước cấp. Trong đó: vốn điều lệ ngân sách cấp 253 tỷ đồng (30% vốn hoạt động), vốn tự bổ sung từ lợi nhuận khoảng 200 tỷ đồng (25% vốn hoạt động), vốn huy động từ Ngân hàng Thế giới và nguồn khác 347 tỷ đồng (45% vốn hoạt động).

Trưởng ban Kinh tế & Ngân sách HĐND Nguyễn Đức phát biểu
Ông Nguyễn Đức - Trưởng ban Kinh tế & ngân sách HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc giám sát. Ảnh: T.D

Tổng nguồn vốn lũy kế đã cho vay, đầu tư của quỹ trong 10 năm qua đạt 1.569 tỷ đồng, bao gồm: cho vay khoảng 1.512 tỷ đồng với 73 dự án kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, góp vốn thành lập doanh nghiệp 32 tỷ đồng, đầu tư trực tiếp các dự án 25 tỷ đồng. Vòng quay vốn ngân sách giải ngân hoạt động cho vay, đầu tư bình quân đạt 7,33 lần, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ ngân sách cấp bình quân khoảng 10%/năm và vốn nhà nước được bảo toàn và phát triển.

Ban Kinh tế & ngân sách HĐND tỉnh ghi nhận nỗ lực bảo toàn và phát triển vốn của Quỹ đầu tư phát triển Quảng Nam trong năm qua. Các kiến nghị (bổ sung vốn, tiến độ giải phóng mặt bằng, cho ngư dân vay cải hoán tàu thuyền...) của quỹ sẽ được chuyển tới HĐND tỉnh xem xét, giải quyết trong các kỳ họp sắp đến.

TAGS