Quy hoạch để tối ưu hóa hạ lưu sông Thu Bồn

H.PHÚC |

Chiều 24.3, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì cuộc họp với các ngành và địa phương về góp ý quy hoạch chung xây dựng vùng hạ lưu sông Thu Bồn.

Vùng hạ lưu sông Thu Bồn có nhiều lợi thế sinh thái, văn hóa nằm trong tổng thể vùng liên huyện phía đông. Theo đề xuất của đơn vị tư vấn, ranh giới quy hoạch từ cầu Giao Thủy đến cầu Cửa Đại được xác định là vùng hạ lưu con nước động, có diện tích 15.500ha nằm trong ranh giới của Hội An, Điện Bàn, Duy Xuyên, Đại Lộc, Quế Sơn và Thăng Bình.

Phê duyệt quy hoạch chung xây dựng vùng hạ lưu sông giúp chính quyền quản lý được hiện trạng. Việc quy hoạch nhằm khai thác và bảo tồn có hiệu quả, tối ưu hóa lưu vực sông; lấy phát triển để nuôi dưỡng bảo tồn hệ sinh thái, văn hóa con sông. Giới hạn của quy hoạch là khu vực ven sông và hệ thống các cồn bãi trên sông Thu Bồn, nhưng phạm vi nghiên cứu tác động thì có thể mở rộng không gian.

 Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nhấn mạnh, cần nghiên cứu đánh giá kỹ hiện trạng; thu thập các thông tin quy hoạch liên quan đến sông; đánh giá cho được tác đông của thiên tai, biến đổi khí hậu, phát triển đô thị. Do đó, tỉnh giao nhiệm vụ cho Sở Xây dựng làm quy hoạch cả hệ thống sông Trường Giang và sông Thu Bồn, lưu ý phải có sự khác biệt của 2 con sông này về quy hoạch, kiến trúc, cảnh quan…

TAGS