Sát cánh cùng doanh nghiệp

MAI LINH - NGÔ PHI |

Với tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp, chính quyền huyện Duy Xuyên nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư, góp phần tạo dựng môi trường sản xuất - kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Dù chịu tác động của dịch bệnh COVID-19 nhưng Công ty TNHH SX-TM-DV Đại Dương Kính vẫn hoạt động hiệu quả. Ảnh: L.P
Dù chịu tác động của dịch bệnh COVID-19 nhưng Công ty TNHH SX-TM-DV Đại Dương Kính vẫn hoạt động hiệu quả. Ảnh: L.P

Hiện nay, trên địa bàn Duy Xuyên có khoảng 700 doanh nghiệp hoạt động sản xuất - kinh doanh. Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn nhưng chính quyền địa phương luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để ưu tiên tiêm đủ 100% vắc xin phòng COVID-19 cho công nhân trong các doanh nghiệp, cụm công nghiệp.

Đồng thời, huyện thực hiện hiệu quả các chính sách liên quan về vốn, mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông... nhằm tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động sản xuất - kinh doanh. Nhờ vậy, năm 2022 giá trị sản xuất ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của Duy Xuyên đạt 5.253 tỷ đồng, tăng 9,8% so với năm 2021.

Ông Phan Xuân Cảnh - Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên cho biết, kinh tế tư nhân hiện chiếm hơn 95% trong tổng số các thành phần kinh tế của huyện, tỷ lệ sử dụng lao động cũng chiếm tỷ trọng tương ứng. Điều đó chứng tỏ rằng, vị trí, vai trò của cộng đồng doanh nghiệp tác động rất lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, 3 năm qua, hầu hết doanh nghiệp phải chịu cảnh đình trệ trong sản xuất - kinh doanh vì đại dịch COVID-19 cùng nhiều khó khăn trong việc giải quyết bài toán nguồn vốn và đầu ra cho sản phẩm.

Trước tình trạng đó, các doanh nghiệp xây dựng chiến lược, kế hoạch sản xuất - kinh doanh phù hợp với đặc điểm tình hình thông qua việc chú trọng ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đổi mới công nghệ sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng gắn với giải pháp xây dựng, bảo vệ và phát huy thương hiệu sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh hàng hóa.

“Chính quyền huyện Duy Xuyên cũng nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, tạo môi trường bình đẳng trong tiếp cận nguồn lực giữa các thành phần doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả tính minh bạch làm cơ sở thu hút các nhà đầu tư” - ông Cảnh chia sẻ.

Theo ông Phan Xuân Cảnh, thời gian đến, Duy Xuyên sẽ tăng cường huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng - đô thị, tập trung thu hút đầu tư vào các lĩnh vực phát triển kết cấu hạ tầng sản xuất và phát triển các cụm công nghiệp, thương mại, dịch vụ du lịch.

Mặt khác, xây dựng chương trình phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện đến năm 2025, tầm nhìn năm 2030, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng và giá trị hàng hóa.

Tranh thủ các chính sách ưu đãi, tiếp tục đẩy mạnh thu hút các dự án công nghệ hiện đại, giá trị kinh tế cao vào hoạt động trong các cụm công nghiệp. Đặc biệt, chính quyền huyện Duy Xuyên cam kết thực hiện hiệu quả chương trình xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp...

TAGS