Tạo điều kiện vận chuyển lương thực, thực phẩm qua các chốt kiểm soát

TRÚC VĂN |

Sau khi xem xét đề nghị của Sở Công Thương, ngày 5.8, UBND tỉnh ban hành văn bản giao Công an tỉnh, Sở Y tế và UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng, trạm kiểm soát tạo điều kiện để các phương tiện vận tải vận chuyển cung cấp lương thực, thực phẩm, hàng hóa, nhu yếu phẩm được lưu thông qua các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh cũng giao Sở Công Thương thông tin, yêu cầu lãnh đạo các doanh nghiệp, chủ đơn vị vận tải quán triệt cán bộ, nhân viên phải tuân thủ, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định của Chính phủ, Bộ Y tế và UBND tỉnh để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

TAGS