Tạo lập không gian phát triển mới

A.ĐÔNG - M.NHI |

HĐND huyện Hiệp Đức đã thông qua nghị quyết về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện. Đây là căn cứ quan trọng để các cấp, ngành cụ thể hóa, tổ chức triển khai thực hiện, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, góp phần ổn định đời sống nhân dân.

Quy hoạch sử dụng đất góp phần quản lý hiệu quả đất đai, phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: ĐÔNG NHI
Quy hoạch sử dụng đất góp phần quản lý hiệu quả đất đai, phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: ĐÔNG NHI

Theo kết quả thống kê đất đai năm 2020, tổng diện tích tự nhiên huyện Hiệp Đức là 49.687ha. Trong đó, diện tích đất nông nghiệp 46.499ha (chiếm 93,58%), đất phi nông nghiệp 2.866ha (chiếm 5,77%), đất chưa sử dụng 322ha (chiếm 0,65%).

Theo báo cáo quy hoạch sử dụng đất của UBND huyện Hiệp Đức, đến năm 2030, đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp của huyện là 657ha. Trong đó, đất lúa chuyển sang đất phi nông nghiệp là 66,29ha, các địa phương có diện tích đất lúa chuyển sang đất phi nông nghiệp lớn là thị trấn Tân Bình (34,05ha), xã Bình Lâm (14,49ha) và xã Quế Thọ (6,73ha)...; đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất phi nông nghiệp 85,75ha; đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất phi nông nghiệp là 211,92ha; đất rừng sản xuất chuyển sang đất phi nông nghiệp là 293,08ha.

Theo quy hoạch đến năm 2030, chuyển đổi cơ cấu trong nội bộ đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Hiệp Đức là 112,08ha. Trong đó, đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây hàng năm khác 0,25ha; đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng 11,83ha (diện tích này chủ yếu là rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp khác để thực hiện các dự án chăn nuôi tập trung, trang trại tổng hợp trên địa bàn huyện).

Ông Nguyễn Văn Tỉnh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hiệp Đức cho hay, do sự thay đổi của các điều kiện kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ khác nhau, sự biến động về chính sách phát triển, việc quản lý quy hoạch đất đai có lúc chưa chặt chẽ.

Nếu quy hoạch không đảm bảo chất lượng, không có tầm nhìn và không làm kỹ lưỡng, khoa học, sẽ không tạo được diện mạo, không gian phát triển cho mỗi ngành, mỗi địa phương.

Thông qua nghị quyết về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện là việc quan trọng, làm căn cứ để các cấp, các ngành cụ thể hóa, tổ chức triển khai thực hiện, nhất là trong định hướng xây dựng kế hoạch bố trí sử dụng đất đai trên địa bàn huyện.

Qua đó, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của huyện Hiệp Đức, góp phần ổn định đời sống nhân dân và hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX đã đề ra.

TAGS