Tạo thuận lợi cho tiêu thụ nông, lâm và thủy sản

CHÂU NỮ |

Ngày 23.4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2259/UBND-KTN chỉ đạo tăng cường tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nông dân và tăng cường các mối liên kết, hợp tác tạo thuận lợi cho tiêu thụ nông, lâm và thủy sản.

UBND tỉnh yêu cầu Sở NN&PTNT tổ chức rà soát, điều chỉnh, xây dựng các vùng tập trung sản xuất, chế biến ngành nông, lâm và thủy sản cấp tỉnh; hình thành các vùng nguyên liệu tập trung, tạo sự liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, trong đó chú trọng phát triển công nghệ chế biến sâu. Đồng thời triển khai thực hiện tốt chính sách khuyến khích phát triển hợp tác liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Sở NN&PTNT phối hợp với Sở Y tế, Sở Công Thương, các cơ quan liên quan và các địa phương tổ chức triển khai kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, phối hợp với Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về phát triển HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả gắn với liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

Sở NN&PTNT tăng cường công tác quản lý nhà nước về giống, vật tư nông nghiệp; đẩy mạnh công tác kiểm tra chuyên ngành, xử lý các vi phạm liên quan theo quy định. Bên cạnh đó, phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh và các ngành liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý các hành vi gian lận làm ảnh hưởng đến chất lượng hàng nông sản, đặc biệt là tình trạng phân bón giả, thuốc trừ sâu giả...

TAGS