Thành lập ban chỉ đạo hỗ trợ thúc đẩy sản xuất và kết nối tiêu thụ nông, lâm, thủy sản

M.L |

(QNO) - Sở NN&PTNT vừa thành lập ban chỉ đạo và tổ công tác hỗ trợ thúc đẩy sản xuất và kết nối tiêu thụ nông, lâm, thủy sản trong tình hình dịch bệnh Covid-19.

Ban chỉ đạo do ông Phạm Viết Tích - Giám đốc Sở NN&PTNT làm trưởng ban, 4 phó giám đốc sở là phó ban cùng các thành viên là thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc sở, chủ tịch Công đoàn và bí thư Chi đoàn Sở NN&PTNT. Tổ công tác do ông Trần Út - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT làm tổ trưởng, 2 tổ phó và 9 thành viên.

Ban chỉ đạo chủ động tiếp nhận thông tin, xử lý, tháo gỡ kịp thời các tình huống khó khăn, vướng mắc và hỗ trợ địa phương, tổ chức, cá nhân trong sản xuất, thu hoạch, vận chuyển, tiêu thụ nông, lâm, thủy sản... được thuận lợi, đảm bảo thông suốt, an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Đồng thời chỉ đạo rà soát kế hoạch sản xuất thời vụ đảm bảo gắn với kế hoạch tiêu thụ nông, lâm, thủy sản, xây dựng phương án, kế hoạch tiêu thụ nông, lâm, thủy sản kịp thời ứng phó với dịch Covid-19. Rà soát và đề nghị đơn vị chăn nuôi, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, cơ sở sản xuất, hợp tác xã, doanh nghiệp kinh doanh hàng thiết yếu an toàn và có nguồn hàng ổn định tham gia phân phối hoặc cung cấp hàng hóa cho doanh nghiệp để bình ổn thị trường. Định hướng, giới thiệu, tạo điều kiện cho doanh nghiệp liên kết trong quá trình đầu tư, phát triển chăn nuôi, tạo nguồn thực phẩm ổn định thị trường trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, đề xuất kịp thời nhiệm vụ xúc tiến thương mại, hỗ trợ hợp tác xã, doanh nghiệp gặp khó khăn trong quá trình sản xuất, tiêu thụ, bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản trong phạm vi chức năng của ngành.

Tổ công tác giúp tham mưu cho ban chỉ đạo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra, kịp thời phản ánh khó khăn, vướng mắc và đề xuất biện pháp xử lý.

Đường dây nóng tiếp nhận thông tin của địa phương, tổ chức, cá nhân: Phòng Nghiệp vụ - tổng hợp Sở NN&PTNT Quảng Nam. Điện thoại: 02353.852.471, email: phongkhth@gmail.com.

TAGS