Thiếu hợp tác không thể giải ngân vốn đầu tư

T.D |

(QNO) - Đó là ý kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang tại cuộc làm việc về giải ngân vốn đầu tư và quyết toán dự án hoàn thành sử dụng ngân sách nhà nước năm 2021 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh vào chiều 10.9.

.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: T.D

Tính đến ngày 9.9, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của 51 dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư và nhận chuyển giao chỉ đạt 46% (304,943/666,991 tỷ đồng). Tỷ lệ này không đáp ứng tiến độ giải ngân theo lệnh của Chính phủ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh có kế hoạch, lộ trình, tiến độ cụ thể, hoàn chỉnh các thủ tục liên quan đến đấu thầu... Ít nhất 2 tuần/lần phải rà soát việc giải ngân. Nhất là nguồn vốn ODA, không thể để mất vốn. Thực hiện việc điều chuyển vốn ngay trong các công trình, dự án nội bộ khi có khối lượng.

Ban cần tiếp tục phối hợp với các địa phương để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thẩm tra chất lượng hồ sơ dự án. Không thể khoán trắng cho các nhà tư vấn và địa phương. Tính toán đến việc phân công từng lãnh đạo ban, các phòng chức năng và nhân viên chịu trách nhiệm cho từng dự án. Nhanh chóng đốc thúc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, xây dựng phương án phòng chống lụt bão, bảo vệ công trình an toàn và quyết toán dự án theo đúng quy định.

TAGS