Mở rộng Quốc lộ 1: Xác định nguyên tắc bồi thường công trình, nhà ở trên hành lang an toàn

P.V |

UBND tỉnh vừa xác định nguyên tắc bồi thường theo giá trị thực tế khi di dời công trình trong hành lang an toàn đường bộ đối với dự án mở rộng quốc lộ 1. Cụ thể, sẽ bồi thường đối với các công trình xây dựng trước ngày 21.12.1982 (thời điểm Nghị định số 203/HĐBT ngày 21.12.1982 của Hội đồng Bộ trưởng về điều lệ bảo vệ đường bộ có hiệu lực, đồng thời chưa có quy định cụ thể về hành lang an toàn công trình), hoặc tính đến tháng 12.1995 (thời điểm Khu Quản lý đường bộ 5 hoàn thành cắm mốc lộ giới hành lang an toàn đường bộ quốc lộ 1), với điều kiện không có hồ sơ xử lý vi phạm.

Đối với công trình xây dựng, nhà ở... của hộ gia đình, cá nhân, các địa phương được giao nhiệm vụ tổ chức họp dân hoặc lấy ý kiến cộng đồng để xác định cụ thể từng trường hợp. Hiện tại, để có mặt bằng thi công, các đơn vị liên quan đang xúc tiến bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, di dời hàng loạt công trình hạ tầng kỹ thuật (điện, cáp quang, cấp thoát nước).

P.V