Mở rộng Quốc lộ 1 theo mặt cắt 52m đoạn qua TP.Tam Kỳ

Đông Phương |

UBND tỉnh vừa có công văn đề nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét, chấp thuận quy mô kỹ thuật và phương thức quản lý, thực hiện của Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1, đoạn qua TP.Tam Kỳ.

Theo đó, mở rộng thêm phần đường hai bên (ngoài phạm vi mặt cắt 25,5m thuộc dự án BOT mở rộng Quốc lộ 1), đoạn qua TP.Tam Kỳ để hoàn chỉnh mặt cắt quy hoạch rộng 52m và cải tạo nút giao Nguyễn Hoàng. Theo nội dung công văn của UBND tỉnh, kinh phí đầu tư xây dựng (kể cả chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng) đối với phần mở rộng thêm mặt cắt do UBND tỉnh đảm nhận, không ảnh hưởng đến tổng mức đầu tư dự án BOT mở rộng Quốc lộ 1 hiện nay Cienco 5 đang thực hiện. Phần khối lượng của dự án BOT mở rộng Quốc lộ 1 do Cienco 5 quản lý, phần khối lượng mở rộng theo đề nghị của UBND tỉnh do Sở Giao thông vận tải Quảng Nam quản lý.

Đông Phương