Dưa hấu VietGAP cho năng suất 30 - 33 tấn/ha

N. DƯƠNG - T.HÙNG |

Hôm qua 2.7, Trung tâm Khuyến nông - khuyến ngư tỉnh tổ chức hội thảo đầu bờ đánh giá kết quả thí điểm mô hình sản xuất dưa hấu VietGAP tại thôn Thành Mỹ, xã Tam Phước, huyện Phú Ninh. Theo báo cáo của Trung tâm Khuyến nông - khuyến ngư, sau 2 năm triển khai cho 12 hộ sản xuất thí điểm cho thấy sản phẩm dưa hấu đạt chất lượng tốt cả về hình thức lẫn độ an toàn; năng suất của mô hình bình quân đạt từ 30 - 33 tấn/ha, cao hơn 4 - 5 tấn/ha so với sản suất thông thường; lợi nhuận đem lại cao gấp 1,3 lần so với ruộng đại trà, cao gấp 4 - 5 lần so với sản xuất lúa nước; lãi ròng trung bình thu được 6 - 8 triệu đồng/sào. Theo đánh giá của Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường 2 (Đà Nẵng), sản phẩm dưa hấu theo hướng VietGAP đạt yêu cầu an toàn, các chỉ tiêu đánh giá (gồm 11 chỉ tiêu của một số vi sinh vật và hóa chất gây hại trong sản phẩm rau quả…) đều dưới mức giới hạn tối đa hoặc không phát hiện.

N. DƯƠNG - T.HÙNG