Phát hiện kê "khống" trong giải phóng mặt bằng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

VĂN PHIN |

Ban Pháp chế HĐND huyện Núi Thành (khóa X) cho biết, qua giám sát đã phát hiện Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện chưa làm đúng quy trình khi kiểm kê, áp giá bồi thường giải phóng mặt bằng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi tại xã Tam Xuân 1.

Cụ thể, tại thôn Bích An, hộ ông Bùi Văn Cụng kiểm kê có số cây chanh mới trồng 1 năm là 365 cây, cây cau mới trồng có chiều cao 1,95m nhưng thực tế qua giám sát thì ông Cụng không có đủ số lượng cây như đã kiểm kê áp giá. Hộ ông Ngô Minh Tuấn kiểm kê có 354 cây dương liễu, 660 cây chanh nhưng qua giám sát ông Tuấn không có cây dương liễu và chanh mà chủ yếu là keo mới trồng khoảng 2 - 3 năm tuổi. Trước tình hình trên, Ban Pháp chế HĐND huyện Núi Thành đã đề nghị Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo Thanh tra huyện thanh tra việc áp giá đền bù giải phóng mặt bằng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi tại thôn Bích An.

VĂN PHIN