Giải phóng mặt bằng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi qua Thăng Bình: Nhiều địa phương vẫn chưa giao đất rừng

THÀNH CHÂU |

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thăng Bình cho biết, đến thời điểm này đã tổ chức kiểm kê xong khối lượng vật kiến trúc, hoa màu bị ảnh hưởng bởi dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, và đang tiến hành công việc này tại xã Bình Quế.

UBND huyện Thăng Bình cũng đề nghị UBND tỉnh trình Bộ GTVT hỗ trợ 30 tỷ đồng để tiếp tục thực hiện các hạng mục còn lại. Tuy nhiên, trở ngại lớn hiện nay là 4 xã Bình An, Bình Chánh, Bình Quế, Bình Quý bị ảnh hưởng bởi dự án vẫn chưa thực hiện việc giao đất rừng sản xuất theo Nghị định 02 và 163 của Chính phủ, hoặc đã có giao đất nhưng chưa xây dựng hạn mức, lập phương án giao đất theo quy định, gây chậm trễ cho việc áp dụng chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề cho nhân dân, dẫn đến tình trạng cơi nới, quản lý hiện trạng của chính quyền các địa phương không chặt chẽ.  

THÀNH CHÂU