Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án mở rộng quốc lộ 1 và đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

CÔNG TÚ |

Ngày 18.11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 32-CT/TU về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB), tái định cư dự án mở rộng quốc lộ 1 và dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi qua địa bàn tỉnh.

Chỉ thị yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, các tổ chức đoàn thể và các cơ quan, ban ngành từ tỉnh đến cơ sở xác định GPMB phục vụ thi công 2 dự án hạ tầng giao thông trọng điểm nêu trên là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Vì vậy phải tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của các dự án đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung. Qua đó, quán triệt và yêu cầu cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị gương mẫu chấp hành và vận động người thân, gia đình, quần chúng nhân dân tại vùng ảnh hưởng của dự án ủng hộ thực hiện, bàn giao kịp thời mặt bằng để triển khai xây dựng hoàn thành công trình đúng tiến độ…

* Sáng 19.11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu chủ trì cuộc họp triển khai công tác bồi thường, GPMB dự án thành phần 1 mở rộng quốc lộ 1, đoạn km947 - km987 qua địa bàn tỉnh (Duy Xuyên - Phú Ninh). Dự án thành phần 1 có chiều dài nâng cấp, mở rộng khoảng 29,96km. Đoạn ngoài đô thị có mặt cắt ngang là 16,5m với 4 làn xe, đoạn qua đô thị rộng 20,5m (gồm 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp) và hệ thống thoát nước dọc. Hướng tuyến cơ bản theo hiện tại để tận dụng tối đa đường cũ. Tổng mức đầu tư hơn 1.486 tỷ đồng, theo hình thức đầu tư BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao) với   phần vốn nhà nước hỗ trợ 228,120 tỷ đồng cho GPMB, xây dựng 3 cầu Bình Lứt, Cánh Tiên và Bà Dụ, chi phí khảo sát, lập dự án đầu tư đánh giá tác động môi trường. Công trình dự kiến khởi công quý IV năm nay và hoàn thành năm 2015.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu yêu cầu các bên liên quan cung cấp các giấy phép cho công trình hạ tầng kỹ thuật trong hành lang bảo vệ công trình đường bộ quốc lộ 1, cung cấp hồ sơ, biên bản xử lý hành vi vi phạm xây dựng trong hành lang an toàn đường bộ quốc lộ 1 qua đoạn nêu trên… Ngoài ra yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất các huyện Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình, Phú Ninh phối hợp với các xã, thị trấn chuẩn bị triển khai ngay nhiệm vụ khi nhận được cọc mốc GPMB. Các ngành điện lực, viễn thông, cấp thoát nước chủ động phối hợp với các bên liên quan di dời công trình vướng mặt bằng thi công.

CÔNG TÚ