Giải phóng mặt bằng dự án mở rộng quốc lộ 1 qua Núi Thành: Phấn đấu hoàn thành dứt điểm trong tháng 4

CÔNG TÚ |

Sáng qua 13.3, đoàn công tác của UBND tỉnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu dẫn đầu có chuyến kiểm tra thực địa và họp giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) phục vụ dự án mở rộng quốc lộ (QL) 1 qua địa bàn huyện Núi Thành.

Theo báo cáo của UBND huyện Núi Thành, địa phương đã kiểm kê xong 2.963/3.023 trường hợp bị ảnh hưởng (trong đó có 120 hộ giải tỏa trắng), chỉ còn 60 hộ chưa thực hiện kiểm kê do chưa thống nhất phạm vi xác định vệt kiểm kê và một số trường hợp vắng chủ. Đến nay, huyện đã tiến hành thu hồi đất 1.202 trường hợp; lập, thẩm định phê duyệt và thực hiện chi trả 27 phương án bồi thường, hỗ trợ với tổng kinh phí 67,79 tỷ đồng (1.301 hộ). Qua đó, Núi Thành đã bàn giao mặt bằng được 15,5/24,5km (đạt 63,2%). Dự kiến đến cuối tháng 3, địa phương hoàn thành GPMB đoạn qua các xã Tam Xuân 1, Tam Xuân 2, Tam Anh Bắc, Tam Anh Nam, Tam Nghĩa, một phần xã Tam Hiệp và thị trấn Núi Thành. Đồng thời tập trung kiểm kê các hộ còn lại, hoàn thiện thủ tục thu hồi đất, đầu tư xây dựng khu tái định cư; lập phương án bồi thường, hỗ trợ trình phê duyệt, thực hiện chi trả và hoàn thành bàn giao mặt bằng toàn tuyến cuối tháng 4 năm nay.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu yêu cầu địa phương, sở, ngành, đơn vị liên quan và chủ đầu tư tập trung cho công tác GPMB phục vụ dự án mở rộng QL 1. Chấn chỉnh những tồn tại trong thời gian qua, tháo gỡ từng trường hợp vướng mắc cụ thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

CÔNG TÚ