Định hình tương lai nền kinh tế thế giới và APEC

T.D |

(QNO) - Chiều nay 10.11, sau 3 ngày nhóm họp, Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp lớn nhất trong lịch sử APEC (APEC CEO Summit 2017) đã kết thúc.

Đại biểu dự hội nghị.
Đại biểu dự APEC CEO Summit 2017.

Hơn 2.000 CEO hàng đầu và lãnh đạo các nền kinh tế APEC đã bàn thảo về tương lai của toàn cầu hóa, các biện pháp thúc đẩy tự do thương mại và hội nhập khu vực. Tất cả đại biểu thống nhất cần chung tay sáng tạo ra những động lực mới cho tương lai, định hình lại quá trình toàn cầu hóa và hội nhập khu vực để đáp ứng các yêu cầu của thời đại mới

Theo ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam, Chủ tịch Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp APEC, chương trình nghị sự bàn về chủ đề việc làm, chất lượng nguồn nhân lực, bàn về những ngành công nghiệp đem đến cơ hội việc làm trong tương lai, đặt con người và doanh nghiệp vào trung tâm của sự phát triển. Hội nghị cũng đã bàn về các sáng kiến tăng cường kết nối khu vực, về các chân trời mới của thương mại tự do, về kỷ nguyên số và công nghệ, về việc sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và phát triển bền vững. Tầm nhìn và thông điệp của các nhà lãnh đạo sẽ góp phần định hình cho tương lai của nền kinh tế thế giới và APEC, củng cố niềm tin của tất cả chúng ta vào một nền thương mại tự do và công bằng.

Các đại biểu cũng thống nhất để hướng tới mục tiêu phát triển bao trùm cả về kinh tế, xã hội và tài chính, sẽ cần sự chung tay của chính phủ và doanh nghiệp trong việc tạo ra môi trường và bệ đỡ cho sự phát triển mạnh mẽ của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, cho sự phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững trong nền kinh tế toàn cầu. Ông Vũ Tiến Lộc tin rằng “cỗ xe tam mã” với 3 động cơ chính: toàn cầu hóa được tích hợp cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và những cải cách thể chế mạnh mẽ trong các nền kinh tế nhằm tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi và minh bạch, thúc đẩy liên kết doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa trong các chuỗi giá trị toàn cầu để “mọi người cùng thắng”, để “không ai bị bỏ lại phía sau” không chỉ là khát vọng mà sẽ là hiện thực trong kỷ nguyên số. APEC CEO Summit 2017 sẽ đi vào lịch sử như một dấu mốc quan trọng của sự đồng thuận đó.

vvvvvvv
Đại biểu chụp hình lưu niệm.

Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Đại Quang; Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh; Tổng thống Peru và Tổng thống Hoa Kỳ đã phát biểu tại hội nghị quan trọng này.

T.D