Điện Bàn đầu tư 12,5 tỷ đồng xây dựng hạ tầng thủy lợi

VĂN SỰ |

Ông Nguyễn Đức Chơi - Trưởng phòng Kinh tế Điện Bàn cho biết, để đảm bảo cung ứng nước tưới cho cây trồng trước nguy cơ nắng hạn sẽ xuất hiện kéo dài nhiều đợt, thời gian gần đây chính quyền thị xã tiếp tục huy động các nguồn lực tài chính để đầu tư xây mới, nâng cấp nhiều công trình thủy lợi trọng yếu.

Theo đó, từ nguồn kinh phí do tỉnh hỗ trợ và ngân sách địa phương, các đơn vị liên quan ở Điện Bàn vừa tiến hành kiên cố hóa gần 10,4km kênh mương loại 3 với tổng số tiền khoảng 9,3 tỷ đồng. Đồng thời chi 2,1 tỷ đồng nâng cấp 3 trạm bơm điện và hơn 1,1 tỷ đồng kéo gần 2,5km đường dây trung - hạ thế để phục vụ điện thủy lợi hóa đất màu…

Theo kế hoạch sản xuất vụ hè thu 2018, ngoài việc tổ chức gieo sạ 5.600ha lúa, nông dân trên địa bàn 20 xã, phường của thị xã Điện Bàn sẽ triển khai canh tác 1.250ha bắp, 1.650ha rau đậu và một số loại cây trồng cạn chủ lực khác.

VĂN SỰ