Thu ngân sách của Núi Thành giảm mạnh

VĂN PHIN |

UBND huyện Núi Thành cho biết, 9 tháng đầu năm 2020, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện hơn 5.690 tỷ đồng, chỉ bằng 37,5% dự toán tỉnh giao và giảm gần 50% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguyên nhân hầu hết doanh nghiệp trên địa bàn trọng điểm Khu kinh tế mở Chu Lai, các cụm công nghiệp thuộc huyện và hoạt động thương mại - dịch vụ trên địa bàn bị tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19. Mặc dù đến nay hoạt động của doanh nghiệp và ngành thương mại - dịch vụ trở lại bình thường, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn cần tháo gỡ.

TAGS