Thu ngân sách nội địa quý I - 2021 ước 5.995 tỷ đồng

VĂN DŨNG |

Cục Thuế cho biết, kinh tế của tỉnh có dấu hiệu phục hồi tích cực khi tổng thu ngân sách nội địa trong quý I - 2021 ước hơn 5.995 tỷ đồng, đạt 37% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 33% dự toán phấn đấu, tăng 47,6% so với cùng kỳ năm 2020. 

Có nhiều chỉ tiêu thu vượt tiến độ, tăng trưởng hơn so với cùng kỳ năm 2020, như: khối doanh nghiệp trung ương thu hơn 210 tỷ đồng, tăng 82%; doanh nghiệp địa phương 40 tỷ đồng, tăng 4%; khu vực kinh tế tư nhân 3.864 tỷ đồng, tăng 76%; thu tiền sử dụng đất 450,6 tỷ đồng, tăng 12,6%; thu tiền thuê đất 182,8 tỷ đồng; thu khác ngân sách 68,8 tỷ đồng, tăng 12,6%… 

Trong số doanh nghiệp, nổi bật, thu từ Tập đoàn Ô tô Chu Lai - Trường Hải 3.353,8 tỷ đồng, đạt 43% dự toán, tăng hơn 100% so cùng kỳ năm 2020. Thu từ các doanh nghiệp thủy điện 239 tỷ đồng, đạt 49% dự toán năm, tăng hơn 200%. Thu từ Nhà máy bia Heineken Quảng Nam 273,5 tỷ đồng, bằng 64,6% so với cùng kỳ năm 2020. Một số doanh nghiệp trọng điểm khác nộp cao, như: Công ty CP Kính nổi nộp 30 tỷ đồng; Công ty Tân Minh Nhân 12 tỷ đồng; Công ty TNHH Number one Chu Lai 39,4 tỷ đồng; Công ty CP Thủy điện A Vương 50,9 tỷ đồng…

TAGS