Thực hiện linh hoạt, hiệu quả phòng chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - UBND tỉnh vừa có Công văn 2849 yêu cầu Sở Công Thương phối hợp các ngành, đơn vị, địa phương tăng cường thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid-19 và đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

UBND tỉnh yêu cầu quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo khác liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19. Tiếp tục chủ động, thực hiện linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới.

Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế biến chế tạo, công nghiệp hỗ trợ... tại các khu, cụm công nghiệp, khu chế xuất. Hướng dẫn các đơn vị xây dựng kịch bản ứng phó (giãn cách dây chuyền sản xuất, bố trí lệch ca sản xuất...) phù hợp với diễn biến dịch bệnh từng giai đoạn và tuân thủ chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền.

Sở Công Thương đề xuất UBND tỉnh, Bộ Công Thương và các bộ ngành liên quan về giải pháp, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng do tác động của dịch Covid-19.

TAGS