Thủy điện A Vương xả hơn 331 triệu mét khối nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt

T.LỘ |

(QNO) - Tin từ Nhà máy thủy điện A Vương, từ đầu năm đến nay, nhà máy xả nước qua phát điện cấp cho vùng hạ du hơn 331 triệu mét khối, bằng 1,25 lần dung tích hữu ích của hồ chứa A Vương.

Nhà máy thủy điện A Vương xã 331 triệu m3 nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân.
Thủy điện A Vương. Ảnh: T.LỘ

Lượng nước này dùng phục vụ sinh hoạt và tưới tiêu vụ đông xuân, đổ ải vụ hè thu và hoa màu tại Quảng Nam; cấp nước phục vụ sinh hoạt với nhu cầu hơn 350 nghìn mét khối/ngày cho TP.Đà Nẵng.

Để đảm bảo an toàn hệ thống điện, an ninh năng lượng quốc gia theo chỉ đạo của Trung tâm Điều độ quốc gia, Nhà máy thủy điện A Vương đã cập nhật và điều chỉnh các tổ máy phát điện phù hợp với yêu cầu thực tế, đảm bảo sử dụng nguồn nước tiết kiệm, hiệu quả.

TAGS