Tiếp tục điều chuyển vốn các dự án đầu tư công

T.D |

(QNO) - Chiều 19.11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang chủ trì cuộc họp với chủ đầu tư các dự án có số vốn lớn và chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp để bàn kế hoạch đẩy nhanh tiến độ đầu tư, thi công trong những ngày còn lại của năm 2021.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang chủ trì cuộc họp chiều 19.11
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang chủ trì cuộc họp. Ảnh: T.D

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công tính đến ngày 12.11 theo số liệu Kho bạc Nhà nước Quảng Nam chỉ đạt 59,3% (bao gồm các dự án do Trung ương quản lý). Theo thống kê, các dự án do địa phương quản lý giải ngân đạt 62,8%/tổng vốn, bao gồm: kế hoạch vốn năm 2021 giải ngân 60,3% so kế hoạch vốn 2021 giao đầu năm và đạt 63,7% so kế hoạch vốn 2021 sau khi điều chỉnh, kế hoạch vốn năm 2020 kéo dài cũng chỉ đạt 60,8%.

Hiện nay vẫn còn 11 chủ đầu tư cấp tỉnh có tỷ lệ giải ngân dưới 50% và 4 huyện có tỷ lệ giải ngân dưới 60%. Không chỉ điều chuyển hơn 1.081 tỷ đồng từ 1.7 đến nay, UBND tỉnh dự kiến sẽ tiếp tục điều chuyển vốn các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đảm bảo tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 đạt 95 - 100% kế hoạch vốn theo quy định tại Nghị quyết số 63 ngày 29.6.2021 của Chính phủ và Chỉ thị số 15 ngày 27.8.2021 của Tỉnh ủy.

Các chủ đầu tư giải trình việc giải ngân không đạt tiến độ
Chủ đầu tư giải trình việc giải ngân không đạt tiến độ. Ảnh: T.D

Các chủ đầu tư cam kết sẽ cố gắng đẩy mạnh tỷ lệ giải ngân hết mức có thể. Những dự án nào không thể giải ngân hết sẽ linh hoạt điều chuyển ngay trong nội bộ hoặc trình xin chuyển nguồn, điều chuyển sang các dự án đầu tư khác có khối lượng…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang yêu cầu các chủ đầu tư phối hợp với địa phương đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, rà soát, đôn đốc tiến độ thi công có khối lượng, nghiệm thu thanh toán và giải ngân vốn đầu tư. Xem xét lại các dự án đầu tư không có khả năng tiêu hết vốn đề xuất điều chuyển hoặc cắt giảm và phân bổ hết vốn đầu tư theo kế hoạch.

TAGS