Triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn

CHÂU NỮ |

UBND tỉnh vừa ban hành công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp (DN) vượt qua khó khăn, khôi phục các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Cụ thể, tập trung đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, như tăng cường hơn nữa các hoạt động xúc tiến đầu tư, đặc biệt là thu hút vốn đầu tư nước ngoài; tăng cường phổ biến đến DN trên địa bàn tỉnh về các hiệp định thương mại tự do mới; tập trung hỗ trợ DN chủ động nguồn cung ứng nguyên liệu, sản xuất linh kiện, sản phẩm trung gian trong nước.

Cùng với đó, hỗ trợ DN phát triển thị trường trong nước, cụ thể là thường xuyên cập nhật, xác định nhu cầu cần hỗ trợ của DN, hỗ trợ DN tham gia hội chợ được tổ chức tại tỉnh và các tỉnh thành lớn trong cả nước; tổ chức chương trình kết nối cung - cầu hàng hóa giữa Quảng Nam và các tỉnh thành; tăng cường chuyên mục tuyên truyền về sản phẩm đặc trưng, đặc sản của tỉnh, hàng Việt Nam chất lượng cao.

Đồng thời đẩy mạnh các hoạt động thương mại điện tử như hướng dẫn các địa phương, hiệp hội ngành hàng, tổ chức xúc tiến thương mại áp dụng các hình thức thông qua môi trường thương mại điện tử, đẩy mạnh cung cấp trực tuyến các dịch vụ công…