UBND tỉnh bàn cách quản lý tình hình nuôi tôm thẻ chân trắng

N.Q.VIỆT |

(QNO) - Sáng 29.11, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức họp bàn, tìm cách giải quyết dứt điểm tình trạng nuôi tôm thẻ chân trắng tràn lan, tự phát tại các địa phương ven biển trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang chủ trì.

Theo báo cáo của Sở NN&PTNT Quảng Nam, diện tích nuôi tôm lót bạt trên địa bàn là 340ha, sản lượng thu hoạch đạt 9.200 tấn. Trung bình trên ha diện tích, các nông hộ thu được bình quân 30 - 50 tấn/ năm, thu được khoảng 3 - 5 tỷ/ha/năm. Từ tháng 6 - 2013, giá tôm chạm “đỉnh” nên trên địa bàn đã xảy ra tình trạng nhà nhà nuôi tôm, người người nuôi tôm. Hậu quả nhãn tiền là nước biển xâm thực sâu vào đất liền; mặn hóa nguồn nước ngọt ngầm; bức tử sông Trường Giang; khó kiểm soát bệnh trên tôm nuôi.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang kết luận: cả hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh cần vào cuộc một cách đồng bộ, quyết liệt không để phát sinh ao nuôi mới. Đối với các diện tích tôm đang thả nuôi, cho phép được nuôi đến khi thu hoạch, sau đó các nông hộ hoặc phải cam kết nuôi đúng quy trình, không gây hại môi trường hoặc không được nuôi tiếp. Về lâu dài, UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT phối hợp với Sở Tài nguyên – môi trường và các phòng, ban trên địa bàn rà soát lại tât cả các diện tích nuôi, quy hoạch tạm thời, phân bố lại vùng nuôi bền vững.

N.Q.VIỆT