Xây dựng cơ chế hỗ trợ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp

L.Q |

Sáng 3.3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang chủ trì buổi làm việc với Sở Công Thương và các sở, ngành liên quan để nghe báo cáo nội dung “Cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cho các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh”. Nội dung này sẽ được trình HĐND tỉnh xem xét tại Kỳ họp thứ 23 sắp tới.

Theo dự thảo, cơ chế hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp quy định phạm vi, đối tượng, nội dung, định mức hỗ trợ đầu tư ngân sách tỉnh để xây dựng hạ tầng kỹ thuật, nâng cao khả năng thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp. Đối tượng áp dụng là doanh nghiệp, HTX, đơn vị được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, thực hiện đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp. Nghị quyết sẽ hỗ trợ cho các cụm công nghiệp chưa có hạ tầng đồng bộ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang cho rằng, cơ chế hỗ trợ này nếu được HĐND tỉnh thông qua sẽ góp phần tạo lực đẩy thu hút đầu tư; phát huy hiệu quả hoạt động của các cụm CN. Do đó, Sở Công Thương và các sở, ngành liên quan cần tiếp tục có đánh giá kỹ lưỡng hơn về thực trạng và những bất cập tại các cụm công nghiệp hiện nay; đồng thời nghiên cứu thêm các nội dung về xã hội hóa, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ, chế tài xử lý, hỗ trợ sau đầu tư… để UBND tỉnh thống nhất, trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại kỳ họp tới. 

TAGS