Điều chỉnh chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ

MỸ LINH |

(QNO) - HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết số 40 điều chỉnh chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ tại huyện Nam Trà My, Bắc Trà My và TP.Tam Kỳ để thực hiện các dự án đầu tư.

Cụ thể, tăng chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ sang mục đích khác của huyện Nam Trà My là 3,66ha (từ 20ha lên 23,66ha) sử dụng cho hạng mục đập tràn, lòng hồ, đập dâng vai phải, cửa nhận nước, nhà máy thủy điện, đường vận hành, khu phụ trợ thuộc dự án thủy điện Nước Bươu tại xã Trà Tập và xã Trà Cang.

Tăng chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ sang mục đích khác của huyện Bắc Trà My là 0,22ha (từ 0ha lên 0,22ha) sử dụng cho dự án đường dây và trạm biến áp 110kV dùng chung đấu nối cụm thủy điện Nam Trà My vào hệ thống điện quốc gia.

Giảm chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ sang mục đích khác của TP.Tam Kỳ là 3,88ha (từ 88,62ha xuống 84,74ha). Trong đó chuyển cho huyện Nam Trà My 3,66ha, Bắc Trà My 0,22ha.

Nghị quyết được HĐND tỉnh khóa X, Kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 22.7.2021.

TAGS