Dự án KCN Tam Anh - An An Hòa : 80 ha rừng sản xuất được chuyển đổi mục đích sử dụng

T.LỘ |

(QNO) - UBND tỉnh vừa có công văn cho phép các đơn vị chức năng và huyện Núi Thành về việc chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Tam Anh - An An Hòa ( Núi Thành).

Dự án đầu tư Khu công nghiệp Tam Anh - An An Hòa sẽ được đầu tư trên địa bàn huyện Núi Thành.
Dự án đầu tư Khu công nghiệp Tam Anh - An An Hòa sẽ được đầu tư trên địa bàn huyện Núi Thành.

Theo đó, UBND tỉnh giao cho Sở NN&PTNT tỉnh rà soát, kiểm tra kỹ, hướng dẫn Công ty CP Khu công nghiệp và đô thị An An Hòa (chủ đầu tư dự án) hoàn thiện đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng; rà soát nhu cầu thực tế, xác định vị trí, ranh giới, diện tích, hiện trạng rừng, đảm bảo thống nhất giữa hồ sơ và thực địa, phù hợp với chỉ tiêu đất rừng đã được cấp thẩm quyền phê duyệt… đảm bảo đúng quy định trước khi trình UBND tỉnh quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng. Rà soát, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư cập nhật, bổ sung diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện dự án này vào Quy hoạch tỉnh; phối hợp với Bộ Nông nghiệp và PTNT cập nhật, bổ sung vào Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021 - 2030 đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì tham mưu UBND tỉnh quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng để thực hiện dự án theo đúng quy định. Cập nhật, bổ sung vào Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021 - 2025 của tỉnh, đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng đất để triển khai Dự án, đúng quy định của pháp luật.

Để thực hiện các thủ tục tiếp theo, tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty CP Khu công nghiệp và đô thị An An Hòa nghiên cứu Thông tư số 13/2019/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để lập các hồ sơ thủ tục liên quan thực hiện việc trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng sang thực hiện Dự án theo đúng quy định. Sau khi thực hiện xong nghĩa vụ trồng rừng thay thế, chủ đầu tư có văn bản đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tam Anh - An An Hòa, theo quy định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp đề UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Được biết, trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã có công văn về đồng ý cho phép Quảng Nam chuyển mục đích sử dụng hơn 80 ha rừng trồng sản xuất để thực hiện dự án đầu tư KCN Tam Anh - An An Hòa tại huyện Núi Thành.