Duy Xuyên triển khai kế hoạch trồng 3 triệu cây xanh

HOÀNG THƠ |

UBND huyện Duy Xuyên vừa triển khai kế hoạch trồng 3 triệu cây xanh từ năm 2021 đến 2025. 

Theo đó, toàn huyện phấn đấu mỗi năm trồng từ 500 đến 670 nghìn cây xanh. Trong đó, trồng 300 nghìn cây ăn trái kết hợp lấy gỗ; trồng 2,4 triệu cây xanh khu vực nông thôn kết hợp lấy gỗ; trồng 130 nghìn cây xanh trên đường phố, công viên, trường học, bệnh viện, khu công nghiệp; trồng 96 nghìn cây rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay, chống sạt lở bờ sông, bờ biển ở các xã Duy Thành, Duy Vinh, Duy Nghĩa và Duy Hải.

UBND huyện giao chỉ tiêu trồng cây xanh cụ thể cho 14 xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị, tổ chức. Ngành GD-ĐT phát động phong trào trồng cây xanh trong cán bộ, giáo viên và học sinh, xây dựng cảnh quan sư phạm xanh sạch đẹp; phát động trong toàn dân phong trào thi đua như “Ngày chủ nhật xanh”, “Ngày chủ nhật nông thôn mới”, “Trồng thêm một cây xanh là thêm một hành động vì môi trường”, “Màu xanh cho tương lai”... 

TAGS