Hiệp Đức trồng 2,83 triệu cây xanh giai đoạn 2021 - 2025

VĂN MINH |

(QNO) - UBND huyện Hiệp Đức vừa triển khai kế hoạch thực hiện đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định số 524 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo kế hoạch, để trồng thành công 2,83 triệu cây xanh (giai đoạn 2021 - 2025) phù hợp với điều kiện sinh thái, quy hoạch và quỹ đất hiện có, hằng năm huyện Hiệp Đức giao chỉ tiêu, kế hoạch trồng rừng, trồng cây phân tán cho các cơ quan, đơn vị.

Việc trồng rừng, trồng cây phân tán phải đúng thời vụ, ưu tiên trồng cây bản địa, các loại cây thân gỗ, cây đa mục đích, trồng cây ăn quả kết hợp cây lấy gỗ. Đối với trồng rừng sản xuất, Hiệp Đức khuyến khích các tổ chức, cá nhân sử dụng giống bằng mô, hom kết hợp trồng cây rừng gỗ lớn.

Ngân sách nhà nước chỉ đầu tư trồng rừng phòng hộ, trồng cây xanh công cộng đô thị phục vụ lợi ích cộng đồng, hỗ trợ trồng cây lâm nghiệp phân tán, các hoạt động tuyên truyền, kiểm tra giám sát.

TAGS