Mở đường vào vùng sâm Ngọc Linh

MỸ DUYÊN |

Để xây dựng dự án đường giao thông đến vùng phát triển sâm Ngọc Linh, Quảng Nam phải chuyển đổi mục đích sử dụng rừng tự nhiên theo đúng quy định của pháp luật.

Đường vào vùng sâm Ngọc Linh, Nam Trà My. Ảnh: M.D
Đường vào vùng sâm Ngọc Linh, Nam Trà My. Ảnh: M.D

Ngày 22.6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu ký văn bản gửi Bộ NN&PTNT giải trình các nội dung liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án đường giao thông đến vùng phát triển sâm Ngọc Linh, tuyến Măng Lùng - Đăk Lây (Nam Trà My). Đây là dự án nằm trong Đề án bảo tồn và phát triển cây sâm Ngọc Linh (sâm Việt Nam) đến năm 2030.

Qua kiểm tra đối chiếu ranh giới dự án với quy hoạch phân khu của Khu dự trữ thiên nhiên Ngọc Linh tại Quyết định số 1681 ngày 22.6.2020 của UBND tỉnh về phê duyệt thành lập Khu dự trữ thiên nhiên Ngọc Linh, thì diện tích bị ảnh hưởng bởi dự án là 26,5ha, nằm trong các phân khu vùng đệm, vùng phục hồi sinh thái, phân khu bảo vệ nghiêm ngặt và đất trống.

Theo UBND tỉnh, việc đề xuất dự án đường giao thông đến vùng phát triển Sâm Ngọc Linh được triển khai và phê duyệt trước thời điểm quyết định thành lập Khu dự trữ thiên nhiên Ngọc Linh.

Đồng thời dự án trước đây đã được Bộ NN&PTNT trình Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng thống nhất chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên sang mục đích khác để thực hiện dự án.

Việc phê duyệt đầu tư dự án và thời điểm trình hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng (trong đó có diện tích rừng tự nhiên, đặc dụng thuộc phân khu bảo vệ nghiêm ngặt 15,65ha) từ tháng 3.2020 trước thời điểm thành lập Khu dự trữ thiên nhiên Ngọc Linh và các quy định khác tại Nghị định số 83 ngày 15.7.2020 của Chính phủ.

Về sự phù hợp của dự án với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, căn cứ theo hồ sơ trích đo giải thửa do Sở TN-MT phê duyệt và đối chiếu với kết quả điều chỉnh, bổ sung quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 – 2020, Sở TN-MT xác định, dự án đường giao thông đến vùng phát triển sâm Ngọc Linh phù hợp với Nghị quyết số 83 ngày 7.10.2019 của Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Quảng Nam; phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện Nam Trà My.

Trước đây dự án này được cấp có thẩm quyền phê duyệt với quy mô công trình giao thông cấp 4, tổng chiều dài tuyến 10,4km, diện tích sử dụng đất 17ha, tác động vào rừng tự nhiên. Hiện nay dự án có sự thay đổi về quy mô, với tổng diện tích bị ảnh hưởng là 26,5ha, gồm quy hoạch rừng đặc dụng 24,11ha và ngoài quy hoạch lâm nghiệp 2,39ha, thuộc thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Bộ TN-MT.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đề nghị Bộ NN&PTNT xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ thống nhất chủ trương cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên với diện tích 25,17ha sang mục đích khác để triển khai thực hiện dự án đường giao thông đến vùng phát triển sâm Ngọc Linh.

TAGS