Mở rộng vùng nguyên liệu sâm Ngọc Linh

HOÀNG LIÊN |

Nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn và phát triển cây sâm, tăng cường đầu tư hạ tầng, khuyến khích người dân mở rộng diện tích vườn sâm... là những kết quả nổi bật mà Quảng Nam đạt được trong thời gian qua.

Công tác bảo tồn và phát triển cây sâm Ngọc Linh đạt được kết quả cao trong thời gian qua. Ảnh: T.N
Công tác bảo tồn và phát triển cây sâm Ngọc Linh đạt được kết quả cao trong thời gian qua. Ảnh: T.N

Năng cao năng lực sản xuất giống

Giai đoạn 2016 - 2020, Quảng Nam đã đạt được những kết quả nổi bật trong công tác bảo tồn và phát triển cây sâm Ngọc Linh, nhất là nâng cao năng lực sản xuất giống sâm, đáp ứng nhu cầu cung ứng giống phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Giai đoạn 2016 - 2020, diện tích vườn sâm giống gốc của Trạm dược liệu Trà Linh (thuộc Trung tâm Sâm Ngọc Linh và dược liệu Quảng Nam) được mở rộng từ 7,5ha lên 50,25ha.

Đến ngày 31.12.2020, số lượng cây sâm Ngọc Linh có ở vườn để trồng bảo tồn kết hợp cung ứng giống là 250.873 cây, với nhiều độ tuổi khác nhau. Vườn sâm của Trạm dược liệu Trà Linh đã được Cục Trồng trọt (Bộ NN&PTNT) cấp bằng bảo hộ giống cây sâm Ngọc Linh Quảng Nam.

Theo ông Phạm Viết Tích - Giám đốc Sở NN&PTNT, công tác nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất cây sâm Ngọc Linh được tỉnh quan tâm. Sở đã phối hợp với nhiều đơn vị nghiên cứu đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng KH&CN nhân giống hữu tính cây sâm, bảo tồn giống gốc, di thực cây sâm, quản lý dịch hại trên cây trồng...

Sở NN&PTNT cũng tiếp tục phối hợp với các trường đại học, viện nghiên cứu, Bộ KH&CN triển khai các đề tài/dự án nghiên cứu, ứng dụng KH&CN phát triển cây sâm. Quảng Nam đã nâng cao tỷ lệ cây giống đạt tiêu chuẩn xuất vườn/số hạt gieo, từ 18,5% năm 2015 tăng lên 53,48% vào năm 2020.

Theo UBND huyện Nam Trà My, đến nay, huyện đã phát triển trồng sâm tại 7/10 xã nằm trong quy hoạch bảo tồn và phát triển sâm Ngọc Linh, bước đầu cho kết quả khả quan, tỷ lệ cây sống đạt hơn 70%.

Đã bảo tồn được 100ha cây sâm Ngọc Linh, tương đương với 2 triệu cây và phát triển vùng nguyên liệu sâm 1.600ha với 1.200 hộ ở huyện Nam Trà My. Sản xuất chế biến được một số sản phẩm từ cây sâm Ngọc Linh đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài nước. Từ các cơ chế, chính sách, huyện đã khuyến khích phong trào trồng sâm phát triển mạnh mẽ trong nhân dân.

Nỗ lực đầu tư cho vùng sâm

Theo ông Phạm Viết Tích, bên cạnh đầu tư nâng cao năng lực sản xuất, cung ứng giống cây sâm Ngọc Linh, Quảng Nam tăng cường đầu tư một số dự án bảo tồn và phát triển cây sâm. Trong đó, dự án bảo tồn, kiểm định sâm Ngọc Linh được UBND tỉnh phê duyệt (Quyết định số 3292) có tổng mức đầu tư hơn 19,9 tỷ đồng.

Các hợp phần hướng tới đầu tư xây dựng các lối đi trong nội bộ vườn sâm, lối đi giữa các vườn sâm và tường chắn đất để chống sạt lở; xây dựng 3 chốt bảo vệ và hệ thống camera giám sát, báo động; đường dây hạ thế cấp điện sinh hoạt và chiếu sáng. Đo đạc phân lô, cắm mốc và xây dựng bản đồ quản lý khoảng 16,9ha vườn giống sâm gốc.

Hợp phần 2 là đầu tư, mua sắm các hệ thống trang thiết bị phục vụ công tác kiểm định sâm và đào tạo nguồn nhân lực để phục vụ kiểm định sâm với tổng dự toán hơn 5,4 tỷ đồng. Ngoài ra, còn có dự án trồng phục hồi rừng trên khu vực phát triển vùng sâm (Nam Trà My) gồm: trồng mới 572,52ha, nuôi dưỡng và làm giàu từ rừng 112,69ha, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh hơn 140ha rừng...

Việc thực hiện Quy hoạch bảo tồn và phát triển sâm Ngọc Linh cơ bản đảm bảo các nội dung đề ra, góp phần quan trọng trong việc phát triển cây sâm.

Theo ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Quảng Nam xác định phát triển cây dược liệu là tiềm năng, thế mạnh. Tỉnh đã xây dựng chương trình phát triển sâm Ngọc Linh (sâm Việt Nam), giai đoạn 2021 - 2030, định hướng đến năm 2045 và đề nghị Trung ương xây dựng, phê duyệt Chương trình quốc gia phát triển sâm Ngọc Linh giai đoạn 2021 - 2030, định hướng đến năm 2045.

Cùng với việc sớm ban hành Đề án phát triển sâm Ngọc Linh và cây dược liệu giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, UBND tỉnh đã trình Chính phủ xem xét chủ trương đầu tư “Vườn quốc gia về bảo tồn, phát triển sâm Ngọc Linh và các loài dược liệu”. Đồng thời tăng cường xúc tiến, kêu gọi và thu hút các tổ chức, doanh nghiệp trong việc nghiên cứu, sản xuất gắn với chế biến sản phẩm sâm Ngọc Linh...

TAGS