Năm 2021 không đạt chỉ tiêu che phủ rừng

H.P |

Theo báo cáo kinh tế - xã hội năm 2021 của UBND tỉnh, năm 2021 độ che phủ rừng của cả tỉnh chỉ đạt hơn 59,2%, trong khi chỉ tiêu đặt ra là 60,2%. Lý do, khi xây dựng kế hoạch năm 2021, ngành nông nghiệp dựa trên độ che phủ rừng thực tế năm 2020 (đạt hơn 59,4%). 

Tuy nhiên, do tình hình mưa bão, sạt lở đất… xảy ra hồi cuối năm 2020 làm thiệt hại rất lớn diện tích rừng tự nhiên và rừng trồng nên tỷ lệ che phủ rừng giảm mạnh.

TAGS