Quảng Nam phấn đấu trồng thành công 51,6 triệu cây xanh

CHÂU NỮ |

Thực hiện đề án “Trồng mới một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 của Thủ tướng Chính phủ, hôm qua 26.4, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2363 triển khai chương trình trồng cây xanh trên địa bàn tỉnh với mục tiêu trồng thành công 51,6 triệu cây xanh trong giai đoạn 2021 - 2025.

Trong đó trồng hơn 48,2 triệu cây xanh phân tán ở các khu đô thị, vùng nông thôn (gần 5 triệu cây ăn trái kết hợp lấy gỗ và 40,9 triệu cây xanh khu vực nông thôn kết hợp lấy gỗ, cùng hơn 2,35 triệu cây xanh đường phố, công viên, trường học, bệnh viện, khu công nghiệp); trồng hơn 3,36 triệu cây xanh tập trung trong rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng trồng sản xuất (gồm 1,5 triệu cây rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng bảo vệ nguồn nước của cộng đồng dân cư, rừng phòng hộ biên giới; khoảng 416 nghìn cây rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay, chống sạt lở bờ sông, bờ biển; hơn 1,45 triệu cây rừng sản xuất bằng giống cây lâm nghiệp có giá trị kinh tế cao).

UBND tỉnh yêu cầu việc trồng cây xanh phù hợp với điều kiện sinh thái, quy hoạch và quỹ đất hiện có của từng địa phương; đảm bảo tỷ lệ cây sống đạt từ 75% trở lên. Các sở ban ngành, địa phương có giải pháp tuyên truyền, giáo dục nâng cao năng lực, nhận thức của toàn xã hội trong việc bảo vệ và phát triển rừng, trồng cây xanh. UBND cấp huyện chỉ đạo rà soát quy hoạch sử dụng đất và xây dựng kế hoạch trồng rừng, trồng cây xanh; chuẩn bị đủ số lượng, chủng loại và tiêu chuẩn chất lượng cây trồng phù hợp các tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định.

TAGS