Quy hoạch 15.567ha vùng bảo tồn và phát triển sâm Ngọc Linh

BẢO LÂM |

Diện tích quy hoạch vùng bảo tồn và phát triển sâm Ngọc Linh trên địa bàn Quảng Nam hiện nay được xác định là 15.567ha (trong đó vùng từ độ cao 2.000m trở lên là 2.238ha, ở độ cao từ 1.200 - 2.000m là 13.329ha). 

Khu vực quy hoạch nêu trên có lượng mưa trải đều; cường độ chiếu sáng, độ ẩm không khí, đất đai màu mỡ, đặc biệt tầng đất mặt của rừng ít bị bào mòn nên rất thuận lợi cho cây sâm Ngọc Linh sinh trưởng, phát triển.

Ngoài ra, Quảng Nam đang nghiên cứu trồng di thực sâm Ngọc Linh ở một số địa phương khác có điều kiện tương đồng để mở rộng, phát triển diện tích trồng sâm Ngọc Linh.

Đến nay tổng diện tích cho thuê môi trường rừng để trồng sâm Ngọc Linh hơn 1.428ha (hộ gia đình, cá nhân thuê hơn 428ha; tổ chức, doanh nghiệp thuê 1.000ha).

TAGS