Thúc đẩy phát triển chuỗi giá trị trồng rừng gỗ lớn

MỸ LINH |

Sở NN&PTNT phối hợp với Dự án Trường Sơn Xanh tổ chức diễn đàn “Trồng rừng gỗ lớn liên kết chuỗi tại Quảng Nam”. Đến nay Dự án Trường Sơn Xanh đã hỗ trợ trồng mới 960ha rừng gỗ lớn theo hướng FSC, chuyển hóa 1.800ha rừng gỗ dăm sang gỗ lớn.

Diễn đàn đã tập trung đánh giá những hiệu quả mô hình “Trồng rừng gỗ lớn liên kết chuỗi tại Quảng Nam”; chia sẻ kinh nghiệm trong chuyển đổi từ trồng rừng gỗ nhỏ sang trồng rừng gỗ lớn có hiệu quả kinh tế cao trên địa bàn tỉnh; cách thúc đẩy, triển khai các cơ chế chính sách của Nhà nước và doanh nghiệp hỗ trợ người dân trồng rừng gỗ lớn...

Các đại biểu cũng đóng góp nhiều ý kiến nhằm thúc đẩy phát triển chuỗi giá trị trồng rừng gỗ lớn theo hướng bền vững; trong đó chú trọng đẩy mạnh liên doanh, liên kết giữa người dân và doanh nghiệp để đầu tư trồng rừng, thu mua, chế biến và tiêu thụ sản phẩm; xây dựng mô hình liên kết với hộ gia đình trồng rừng thông qua tổ hợp tác, hợp tác xã; thúc đẩy thành lập các hội chủ rừng để cùng phát triển sản xuất và cấp chứng chỉ FSC…

TAGS