Cho phép thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 3T Quảng Nam

CHÂU NỮ |

Trên cơ sở đề nghị của Sở LĐ-TB&XH, UBND tỉnh vừa ban hành quyết định cho phép thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 3T Quảng Nam; trụ sở chính đặt tại khối 7A, phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn. Đây là trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục, chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp của Sở LĐ-TB&XH. 

Trung tâm được tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp sau khi Sở LĐ-TB&XH cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định hiện hành. Quy chế tổ chức, hoạt động, nhiệm vụ, quyền hạn, quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 3T Quảng Nam thực hiện theo quy định Điều lệ trung tâm giáo dục nghề nghiệp của Bộ LĐ-TB&XH.