Đã chi hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho hơn 40 nghìn lao động

D.LỆ |

Tính đến hết ngày 18.10, cơ quan BHXH tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố đã chi hỗ trợ theo Nghị quyết 116 của Chính phủ về hỗ trợ người lao động (LĐ), người sử dụng LĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 cho 40.443 LĐ (trong đó có 35.134 LĐ đang tham gia và 5.309 LĐ nghỉ việc bảo lưu bảo hiểm thất nghiệp). 

Người lao động được hỗ trợ làm thủ tục nhận chế độ hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp tại cơ quan BHXH tỉnh. Ảnh: D.L
Người lao động được hỗ trợ làm thủ tục nhận chế độ hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp tại cơ quan BHXH tỉnh. Ảnh: D.L

Tổng số tiền chi hỗ trợ hơn 91,6 tỷ đồng, gồm chi cho LĐ đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 81,4 tỷ đồng, chi cho LĐ nghỉ việc đang bảo lưu quá trình tham gia BHTN là 10,2 tỷ đồng. Chính sách giảm đóng vào Quỹ BHTN cho người sử dụng LĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ 1% xuống bằng 0% đã giảm mức đóng cho 3.146 đơn vị với 125.973 LĐ đang tham gia BHTN, số tiền giảm là 73,59 tỷ đồng.

Gói hỗ trợ này được cơ quan BHXH tỉnh đơn giản tối đa về thủ tục hành chính, tăng thời gian thực hiện kể cả giờ nghỉ, ngày nghỉ. Cùng với hệ thống dữ liệu tập trung, cơ quan BHXH tỉnh và các huyện đã trực tiếp xử lý các thủ tục và hoàn tất việc giảm đóng vào Quỹ BHTN cho người sử dụng LĐ nhanh nhất. Riêng với người LĐ bảo lưu thời gian tham gia BHTN, có thể đến trực tiếp cơ quan BHXH đề nghị giải quyết hoặc làm thủ tục đề nghị hưởng hỗ trợ từ Quỹ BHTN qua hệ thống VssID, cổng Dịch vụ công của BHXH. 

TAGS