Gỡ khó cho doanh nghiệp và người lao động

NHẬT LINH |

Dịch bệnh Covid-19 làm ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp. Vì vậy nhiều giải pháp hỗ trợ được ngành BHXH thực hiện, đảm bảo đúng quy định.

Trong những tháng đầu năm 2020, đại dịch Covid-19 bùng phát làm ảnh hưởng nặng nề đến tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (DN), làm cho đời sống người lao động (NLĐ) trên địa bàn gặp nhiều khó khăn.

Căn cứ Nghị quyết số 42/NĐ-CP của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Quyết định số 15/2020/ QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và văn bản hướng dẫn của Bộ LĐ-TB&XH, BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh cùng Sở LĐ-TB&XH đã thực hiện hỗ trợ theo đúng quy định.

BHXH tỉnh đã đồng ý để 28 DN tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất cho hơn 6.000 NLĐ với số tiền tạm dừng đóng là hơn 37 tỷ đồng; thực hiện xác nhận danh sách NLĐ làm việc theo hợp đồng lao động trong DN phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương; cung cấp danh sách NLĐ bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp cho các cơ quan, đơn vị có liên quan để xem xét hỗ trợ theo quy định.

BHXH tỉnh cũng đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh kịp thời xác nhận sổ BHXH để giải quyết chế độ thất nghiệp nhanh chóng, thuận lợi cho NLĐ. Các bộ phận liên quan của đơn vị đã tiếp nhận và giải quyết chế độ cho NLĐ đầy đủ, kịp thời trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất khi có phát sinh…

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đã và đang ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các ngành nghề, chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cũng giúp đảm bảo phần nào đời sống của một bộ phận NLĐ thất nghiệp. Năm 2020, BHXH tỉnh đã tiếp nhận 22.538 quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của Sở LĐ-TB&XH, tăng gần 70% so với năm 2019. Đặc biệt, trong tháng 5.2020 có tới 4.352 NLĐ có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp. Để chi trả kịp thời trợ cấp thất nghiệp cho NLĐ, ngay sau khi nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp từ Sở LĐ-TB&XH, BHXH tỉnh đã cập nhật dữ liệu, in danh sách và chuyển bưu điện thực hiện chi trả số tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp hơn 264 tỷ đồng.

Theo đại diện Phòng Thanh tra - Kiểm tra (BHXH tỉnh), BHXH tỉnh đã phòng trường hợp sẽ có một số chủ DN lấy cớ tình hình sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn tìm cách đối phó, trốn tránh hoặc chiếm dụng tiền BHXH, BHYT, BHTN của NLĐ. BHXH tỉnh đã đối chiếu dữ liệu từ cơ quan thuế, LĐ-TB&XH, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra Tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Công an tỉnh) làm việc với 31 đơn vị để nợ đọng kéo dài. Qua đó các đơn vị đã có cam kết trả nợ đọng cho cơ quan BHXH, để thực hiện kịp thời các chế độ hỗ trợ NLĐ trong thời điểm khó khăn.

Với 10 ngày làm việc, các DN đã trả hơn 24 tỷ đồng trong tổng số tiền nợ 40 tỷ đồng. Đối với DN nợ lớn là Công ty Minh Hoàng 2, ngành BHXH cùng Sở LĐ-TB&XH đã làm việc để đơn vị thực hiện việc trả nợ đọng BHXH và có lộ trình trả nợ đảm bảo quyền lợi cho NLĐ. DN nào có dấu hiệu vi phạm như trốn đóng, nợ đọng, xử lý vi phạm hành chính đối với các đơn vị, DN có hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT thì cơ quan BHXH hoàn chỉnh hồ sơ chuyển cơ quan công an để điều tra, truy tố theo Điều 214, 215, 216 Bộ luật Hình sự và hướng dẫn của Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐTP ngày 15.8.2019 của Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao.

TAGS